Rekisteriseloste liittyen henkilö- ja asiakasrekisteriin

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Digital Foodie Oy (Y-tunnus 2304473-5) (“Foodie.fi”)

Hämeentie 19

00500 Helsinki

sähköposti: info@foodie.fm

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kalle Koutajoki

toimitusjohtaja

Hämeentie 19

00500 Helsinki, Suomi

sähköposti: info@foodie.fm

 

3. REKISTERIN NIMI

DIGITAL FOODIEN ASIAKASREKISTERI

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

a. Tuottaa Foodie.fi:n asiakkaille palveluita, jotka asiakas on vapaaehtoisesti tilannut, esimerkiksi personoituja ruoka- ja reseptisuosituksia.

b. Mahdollistaa Foodie.fi:n ja asiakkaan välillä solmitun sopimuksen (“Sopimus”) mukaisten velvoitteiden ja oikeuksien toteuttaminen.

c. Mahdollistaa Foodie.fi:n ja Foodie.fi:n yhteistyökumppanien (siten kuin ne on määritelty Sopimuksessa (“Yhteistyökumppanit”) niihin sovellettavan lain nojalla määrättyjen velvollisuuksien hoitaminen.

d. Mahdollistaa Foodie.fi:n asiakastietokantojen käsitteleminen Foodie.fi:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja suoramarkkinointiin.

e. Mahdollistaa Foodie.fi:n Yhteistyökumppaneiden asiakastietokantojen käsitteleminen Yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja suoramarkkinointiin asiakkaan suostumuksen mukaan.

f. Mahdollistaa Yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittely Sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin lukuun ottamatta edellä mainittuja alakohtia (c) ja (e).

g. Mahdollistaa Foodie.fi:n tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja vikojen selvittäminen.

h. Mahdollistaa asiakkaiden kommunikointi keskenään liittyen rekisterin sisältöön asiakkaan suostumuksen mukaisesti.

i. Mahdollistaa tietojenvaihdon Foodie.fi:n, Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välillä siten, kuin Sopimuksessa on määritelty asiakkaan suostumuksen mukaisesti.

j. Mahdollistaa Foodie.fi:n ja Yhteistyökumppaneiden kommunikointi keskenään Sopimuksen mukaisesti.

k. Asiakkaan suostumuksesta riippuen luovutettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Paikantaa lähimmät Yhteistyökumppanit ja antaa matkustusohjeet lähistöllä sijaitsevien yhteistyökumppanien luo
 • Välittää tietoa tuotteista, suosituksista ja mainoksista lähialueella sijaitsevilta Yhteistyökumppaneilta
 • Määrittää suosikki-Yhteistyökumppani
 • Määrittää yhteystiedot ja toimitusosoite tilauksia varten

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sopimuksessa sovituin tavoin osa rekisterin tietosisällöstä riippuu asiakkaan suostumuksesta, ja tällaista tietoa voidaan käsitellä vain, jos asiakas päättää luovuttaa rekisterinpitäjälle tällaista tietoa. Foodie.fi voi käsitellä seuraavanlaisia tietoja:

a1. Henkilötiedot, jotka meille paljastat:

 • Sinun etu- ja sukunimesi
 • Sinun katuosoitteesi tai toimitusosoitteesi
 • Sinun sähköpostiosoitteesi
 • Sinun matkapuhelinnumerosi
 • Sinun ikäsi ja sukupuolesi
 • Sinun kanta-asiakas- ja bonuskortteihin liittyvät tietosi

a2. Henkilötiedot, jotka sisältävät luottamuksellista tietoa sinusta tai perheestäsi:

 • Sinun käyttäjätunnuksesi ja salasanasi
 • Sinun IP-osoitteesi
 • Sinun puhelimesi tunnistetieto
 • Sinun yhteystietosi sosiaalisissa medioissa, kuten pikaviestijärjestelmän-yhteystiedot tai Facebook-käyttäjätunnus
 • Foodie.fi:n tuotteiden ja palveluiden käyttötarkoitus
 • Sinun perheenjäsenten tiedot, -henkilömäärä ja lemmikkieläimet
 • Sinun mieltymyksesi, rajoitteesi tai ruoka-aineallergiasi
 • Sinun budjettisi, suosikkikauppasi ja ostopäiväsi
 •  Sinun perheenjäsentesi yhteystiedot ateriasuunnitelmien ja ostoslistojen jakamiseksi ja lähettämiseksi
 • Mieluisimmat Yhteistyökumppanit Sinun mielestäsi
 • Sinun palveluiden käytön historiatiedot
 • Tieto erinäisten Foodie.fi:n kanssa solmittavien sopimusten (kuten esimerkiksi Sopimus) hyväksymisestä
 • Tiedot erinäisille postituslistoille liittymisistä, tilauksista ja maksuista
 • Maantieteellinen alue, jossa Sinä käytät Foodie.fi:n palveluita

b. Tilastolliset tiedot, jotka on saatu Sinun Palvelun käyttösi perusteella:

 • Tiedot käyttötiheydestä sekä käytön ajankohdista ja kestosta
 • Tiedot välineistä, kolmansien palveluista ja näytöistä, joita on käytetty Foodie.fi-palveluun pääsemiseksi
 • Tiedot mieluisimmista tavaroista ja tuotemerkeistä sekä suosiosta ja ostotiheydestä
 • Tiedot ruoista, ateria- ja reseptimieltymyksistä, suosiosta sekä ostotiheydestä
 • Tiedot mieluisimmista mainontakeinoista, niiden suosiosta ja tehokkuudesta
 • Tiedot mieluisimmista Yhteistyökumppaneista, ostospaikoista, etäisyyksistä ja ostosajankohdista
 • Tiedot käyttäjien ikä- ja sukupuolijakaumasta sekä maantieteellisestä sijainnista ja perheiden kokoonpanosta
 • Tiedot sosiaalisesta aktiivisuudesta perheenjäsenten kesken
 • Asiakaspalautteen tai -kyselyjen tulokset

c. Paikkatiedot: Voit halutessasi luovuttaa tiedon sijainnistasi.

d. Yhteisön kesken jaettavat tiedot:

 • Nimimerkki tai screen-name
 • Avatar-kuva
 • Resepti tykkäykset, arviot, arvostelut tai mielipiteet
 • Tuote tykkäykset, arviot, arvostelut tai mielipiteet
 • Käyttäjät joita Sinä seuraat sekä käyttäjät, jotka seuraavat Sinua
 • Suosikit
 • Arvomerkit, arvonimet ja badget joita Sinulle myönnetään palvelun käytöstä
 • Korjaukset, muutokset, ilmoitukset ja palaute liittyen kolmansien tietoihin, kuten resepteihin tai tuotetietoihin.
 • Palvelussa Sinun julkaisema oma sisältö, kuten reseptit tai blogi-kirjoitukset

Tietojen käsittelyyn liittyvä yksityisyyden suoja politiikka löytyy täältä.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖMUKAISET TIETOLÄHTEET

a. Tiedustelu suoraan asiakkaalta itseltään.

b. Tiedot, jotka syntyvät asiakkaan Foodie.fi:n tuotteita tai palveluita käyttämällä.

c. Yhteistyökumppaneiden rekisterit liittyen seuraaviin aiheisiin: kanta-asiakkuus, sähköpostilistat ja verkkopalveluihin rekisteröityneet käyttäjät.

d. Muut asiakkaat, jotka käyttäjä on hyväksynyt ystäväkseen Foodie.fi-palvelussa ja joille käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiseen.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

a. Henkilötietoja voidaan asiakkaan erillisellä suostumuksella luovuttaa Foodie.fi:n yhtiökumppaneille tai sellaisille yhteistyökumppaneille, jotka on lueteltu täällä.

b. Henkilötietoja voidaan asiakkaan erillisellä suostumuksella luovuttaa myös muille Foodie.fi-palvelun käyttäjille, jotka käyttäjä on hyväksynyt ystävikseen Foodie.fi-palvelussa ja joille käyttäjä on antanut suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiseen. Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksen perusteella.

c. Luovutettavat tietotyypit ovat samoja, jotka on määritelty yllä kappaleessa 5.

d. Henkilötietoja voidaan luovuttaa sovellettavan lain pakottavasti määräämissä tilanteissa.

 

8. TIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolisiin maihin yllälueteltuihin tarkoituksiin ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Foodie.fi:n palveluja ETA-alueen ulkopuolisissa maissa.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja suojataan seuraavin keinoin:

a. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä, ja rajallisella määrällä Foodien henkilökuntaa on pääsy rekisterin tietoihin.

b. Foodie.fi:n tiloissa on mekaanisia ja elektronisia lukkoja sekä muita varkaudenestolaitteita.

c. Foodie.fi:n ja sen palveluntarjoajien tiloissa ja laitteistoissa on elektroniset turvajärjestelmät.

d. Foodie.fi:n tietoliikenneyhteyksissä on palomuurit, haittaohjelmien torjuntaohjelmat ja roskapostin suodatus, sekä muita ohjelmistoja ja laitteistoja, jotka parantavat tietoliikenneyhteyksien tietoturvallisuutta.

e. Foodie.fi:n henkilökunnan ammattitaito ja keinot hoitaa tehtäviään tavalla, joka takaa tietoturvan.

f. Satunnaiset kolmannen tahon suorittamat turvallisuustarkastukset liittyen Foodie.fi:n tiloihin ja palveluun.

g. Foodie.fi:n palvelussa liikkuvat tiedot ovat salattuja.

 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Käyttääkseen alla lueteltuja rekisteröidyn oikeuksia asiakasta pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä yhteyshenkilöön:

Asiakkaalla on lain mukaan oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja pyytää Foodie.fi:ta tarvittaessa korjaamaan, poistamaan tai täydentämään henkilötietojaan.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin milloin tahansa.