Palvelusopimus

1. OSAPUOLET

Tämä Palvelusopimus (”Sopimus”) on solmittu tänään päivänä, jolloin Sinä olet sähköisesti hyväksynyt tämän Sopimuksen ehdot, seuraavien osapuolten kesken:

(a) Digital Foodie Oy, Y-tunnus 2304473-5 (”Foodie”) ja

(b) Sinä käyttäjä, joka olet vähintään 18-vuotias ja joka olet sähköisesti hyväksynyt tämän sopimuksen Foodie.fi–palvelussa tarkoituksenasi käyttää Foodie.fi-palvelua omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöösi tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti (”Sinä”). Foodie ja Sinä voitte olla molemmat jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.

2. PALVELU JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tässä Sopimuksessa ”Palvelu” tarkoittaa Foodien Sinun käyttöösi ilman maksuja antamaa sähköistä Foodie.fi-palvelua eri toimintatavoilla (kuten Internetissä ja tietyillä matkapuhelimilla) mukaan lukien Foodien ja kolmansien osapuolien ohjelmistot ja kolmansien osapuolien toimittamat tiedot. Tässä Sopimuksessa kolmannen osapuolen toimittamista kaupallisista tuotetiedoista, ruokaresepteistä, hintatiedoista, tuotemainonnasta, tarjouksista, kauppojen sijainti- ja aukiolotiedoista, jotka kolmannet osapuolet eli Foodien yhteistyökumppanit tarjoavat Sinulle, käytetään nimitystä ”Kolmansien Osapuolien Tiedot”. Sinun on myös mahdollista jakaa omia ruokareseptejäsi muiden käyttäjien kesken.

Palvelun osana Foodie lisensoi sinulle ilman maksua käyttöösi Foodien omistaman ohjelmiston, jonka saat Foodien käyttöohjeiden mukaisesti ottaa käyttöön (”Ohjelmisto”). Ohjelmistoa saa käyttää päätelaitteessa tai päätelaitteissa, joka/jotka tunnistetaan Sinun Palvelua koskevan käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella (”Päätelaite”).

Ainoastaan silloin, kun Sinä sitoudut noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja, Sinulla on oikeus asentaa Ohjelmisto Päätelaitteeseen ja käyttää Palvelua, Ohjelmistoa ja Kolmansien Osapuolien Tietoja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Sinä et suostu tämän Sopimuksen ehtoihin, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua, Ohjelmistoa ja Kolmansien Osapuolien Tietoja millään tavalla. Antamalla Palvelussa ennen sen aloittamista suostumuksesi sähköisesti, Sinä sitoudut noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. “Dokumentaatiolla” tarkoitetaan käyttöohjeita ja Palveluun tai Ohjelmistoon liittyviä aineistoja, jota Foodie voi oman harkintansa mukaan toimittaa tai pitää Sinun saatavillasi tämän Sopimuksen nojalla sekä Foodien Yksityisyydensuojapolitiikkaa ja Foodien rekisteriselostetta.

3. PALVELUN JA OHJELMISTON RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS

3.1 Rajoitettu käyttöoikeus

Edellyttäen, että Sinä noudatat tämän Sopimuksen ehtoja, Foodie myöntää tällä Sopimuksella Sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden asentaa Ohjelmiston ja käyttää omassa henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössäsi Ohjelmistoa, Palvelua ja Kolmansien Osapuolien Tietoja Palvelun sellaisessa käyttötarkoituksessa, joka on tarkemmin kuvattu Dokumentaatiossa. Sinä saat tehdä Ohjelmistosta vain varmuuskopioita voimassa olevan oikeuden mukaan. Foodie ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu Sinulle tällä Sopimuksella.

3.2 Nimenomaisesti kielletty käyttö

Sinä et saa (i) vuokrata, käyttää vuokrausluottotoiminnassa, lisensioida, siirtää, jälleenmyydä, lainata tai muutoin siirtää tai luovuttaa oikeuksia Ohjelmistoon, Palveluun eikä Kolmansien Osapuolien Tietoihin tai mihinkään niiden osaan; (ii) siirtää Ohjelmistoa, Palveluja tai Kolmansien Osapuolien Tietoja sähköisesti viestintäverkossa tai millään telekommunikaatioyhteydellä, pois lukien Dokumentaatiossa nimenomaisesti kuvatut tilanteet; (iii) analysoida, muokata, purkaa, dekompiloida tai kääntää Ohjelmistoa, Palveluja tai Kolmansien Osapuolien Tietoja tai muutoin yrittää tutkia Ohjelmiston tai Palvelun lähdekoodia, perustavia ideoita, perustavia käyttöliittymäratkaisuja tai algoritmeja millään keinoilla tai paljastaa mitään edellä luetelluista enempää kuin mitä on sallittu soveltuvan ja pakottavan Suomen ja EU-lainsäädännön nojalla; (iv) poistaa tai peittää mitään tekijänoikeus- tai tavaramerkki-ilmoitusta tai muuta rajoituksia osoittavaa kuvausta tai merkkiä; (v) luovuttaa Palvelun tunnuksia (kuten esimerkiksi käyttäjätunnusta) kenellekään kolmannelle osapuolelle; (vi) käyttää Ohjelmistoa, Palvelua tai Kolmannen Osapuolen Tietoja toimittaakseen Foodieta, sen lisenssinantajia tai itse Palvelua tai Ohjelmistoa koskevaa liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa tai antaa tällaista kilpailevaa palvelua kolmannelle osapuolelle; (vii) luoda johdannaisia tuotteita, jotka kilpailevat Palvelun tai Ohjelmiston kanssa; tai (viii) käyttää Palvelua tai Ohjelmistoa tai Kolmansien Osapuolien Tietoja toimittaakseen mitä tahansa palveluja kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle joko maksutta tai maksua vastaan, jollei Dokumentaatiossa ole tätä nimenomaisesti sallittu; tai (ix) käyttää Ohjelmistoa tai sen osaa, ja/tai Palvelua taikka Kolmansien Osapuolien Tietoja millään tavalla, jota ei ole nimenomaisesti sallittu tässä Sopimuksessa tai Dokumentaatiossa.

3.3 Ohjelmiston ja Palvelun ominaisuuksista

Ohjelmisto ja Palvelu sisältävät toiminnallisuuksia, jotka käyttävät tieto- tai telekommunikaatioverkkoa tiedon siirtoon. Sinä olet yksin vastuussa kaikista tiedon siirtoon liittyvistä maksuista.

4. MAKSUTTOMUUS

Sinä ymmärrät ja hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot ja erityisesti sen Tietojasi (määritelty alla) koskevat ehdot, koska Ohjelmiston ja Palvelun käyttö ovat Sinulle maksuttomia.

5. OIKEUDET SINUN TIETOJASI KOSKIEN

5.1 Oikeus hyödyntää Sinun Tietojasi ja määräaikainen omistusoikeus Tietoihisi

5.1.1  Yleistä Sinun Tietojesi käsittelystä

Tämän Sopimuksen hyväksymisellä Sinä annat Foodielle oikeuden käyttää Päätelaitettasi tieto- tai telekommunikaatioverkon välityksellä tämän Sopimuksen tarkoittaman käyttöoikeuden noudattamisen tarkistamiseksi.

Alla kuvattuja Tietojasi Foodie käsittelee sillä tavoin anonyymisti, että Foodien henkilökunta ei näe Sinua koskevia Tietojasi, kuten nimeäsi, lainkaan, paitsi tilanteessa, jossa Palvelussa olisi vakava toimintahäiriö. Lisäksi Sinä tiedostat, että Tietojasi käsitellään Foodien Yksityisyydensuoja politiikan mukaisesti eivätkä Tietoihisi pääse käsiksi kuin nimetty ja rajattu määrä Foodien henkilökuntaa, jolla on tehtäviensä vuosi pakottava tarve nähdä Tietojasi.

Palvelussa sähköisesti antamiesi suostumusten mukaan Tietojasi voidaan joko i) vain käsitellä Foodien toimesta eikä luovuttaa Foodien toimesta kolmansille osapuolille tai ii) sekä käsitellä että luovuttaa Foodien toimesta kolmansille osapuolille.

5.1.2  Sinun Tietojesi määritelmä

Sinä tiedostat ja hyväksyt, että Ohjelmisto ja Palvelu sisältävät toiminnallisuuksia, jotka analysoivat, lataavat, lähettävät Foodielle ja tallentavat Ohjelmistoon, Palveluun ja Kolmansien Osapuolien Tietoihin liittyviä ja Ohjelmiston, Palvelun ja Kolmansien Osapuolien Tietojen käytöstäsi syntyviä tietoja ja rekisteröivät Ohjelmiston, Palvelun ja Kolmansien Osapuolien Tietojen käyttöäsi (”Tietoni”) tieto- tai telekommunikaatioverkon välityksellä. Tällaisia Tietojasi ovat 1) Sinun Palvelussa antamasi sinua koskevat paikkatiedot ja henkilötiedot mukaan lukien mahdolliset arkaluonteiset henkilötiedot; 2) Sinun ja käyttämäsi kauppaliikkeen etukortin (kuten niin sanotut bonus-kortit) tiedot; 3) Sinun Palvelun ja Ohjelmiston käytön perusteella synnyttämä kaikki tieto koskien ostokäyttäytymistäsi ja mieltymyksiäsi sekä kaikki tieto koskien käyttäytymistäsi ennen ostotapahtumaa (sisältäen muun muassa tuotetietojen selaamisen ja etsimisen, ostoslistan laatimisen, kaverille ostoslistan lähettämisen, suosikkituotteiden valinnan, inhokkituotteiden valinnan) ja, vain jos olet antanut siihen suostumuksesi: 4) mahdollisiin henkilökohtaisiin sähköisiin ostos- tai tarjouskuponkeihisi, joita Oikeudenhaltijat (määritelty alla) antavat sinulle, liittyvät tiedot.

5.1.3 Sinun Tietojesi käsittely, mutta ei luovuttaminen

Antaessasi suostumuksesi Tietojesi käsittelyyn, mutta ei luovuttamiseen Foodien toimesta, Sinä annat Foodielle oikeuden i) saada pääsy, ii) tallentaa, iii) analysoida, ja iv) muokata Tietojasi sekä v) lähettää Sinulle erikseen valitsemallasi sähköisen suoramarkkinoinnin välineellä tai välineillä markkinointiviestejä Foodien haluamilla tavoilla ilman, että Foodiella on velvollisuutta ilmoittaa siitä Sinulle erikseen tai ilman, että Foodien on maksettava Sinulle siitä mitään tai ilmoitettava Sinulle siitä erikseen. Tämä Tietojesi hyödyntäminen voi tapahtua vain tämän Sopimuksen, Foodien Yksityisyydensuojan politiikan sekä Foodien rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti.

5.1.4 Sinun Tietojesi käsittely ja luovuttaminen

Tietyt palvelun ominaisuudet edellyttävät Tietojesi luovuttamista kolmansille osapuolille. Tähän pyydetään erillinen lupa. Tyypillinen tilanne, joka edellyttää oikeutta sinun Tietojesi käsittelyyn ja luovuttamiseen on ruuan kotiinkuljetus, jossa kaupalle tulee kertoa mitä artikkeleita toimitetaan sekä kuljetusyhtiölle osoite sekä yhteystiedot.

Antaessasi suostumuksesi Tietojesi käsittelyyn ja luovuttamiseen Foodien toimesta, Sinä annat A) Foodielle, B) Foodien kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluville yhtiöille, C) Palveluun rekisteröimille ystävillesi sekä D) kolmansille osapuolille, jotka on kaikki lueteltu erikseen täällä (”Oikeudenhaltijat”)  oikeuden i) saada pääsy, ii) tallentaa, iii) analysoida, iv) välittää, v) luovuttaa, vi) myydä, vii) lisensioida ja alilisensioida, ja viii) muokata Tietojasi sekä ix) lähettää Sinulle erikseen valitsemallasi sähköisen suoramarkkinoinnin välineellä tai välineillä markkinointiviestejä Oikeudenhaltijoiden haluamilla tavoilla ilman, että Oikeudenhaltijoilla on velvollisuutta ilmoittaa siitä Sinulle erikseen tai ilman, että Oikeudenhaltijoiden on maksettava Sinulle siitä mitään tai ilmoitettava Sinulle siitä erikseen. Tämä Tietojesi hyödyntäminen voi tapahtua vain tämän Sopimuksen, Foodien Yksityisyydensuojan politiikan sekä Foodien rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti.

5.1.5 Muut ehdot

Sinä tiedostat ja hyväksyt, että Tietojasi voidaan luovuttaa myös ETA-alueen ulkopuolelle edellä mainituissa tarkoituksissa vain, jos Sinä itse käytät Palvelua ETA-alueen ulkopuolella.

Lisäksi tämän Sopimuksen hyväksymällä Sinä luovutat määräaikaisesti omistusoikeuden Tietoihisi yllä mainitun alakohdan 5.1.2 (3) osalta Foodielle huomioiden kuitenkin alla kohdassa 11 oleva omistusoikeuden päättymisen.

Selvyyden vuoksi Osapuolet sopivat ja toteavat, että Sinä saat käyttää muita Palvelujen kaltaisia palveluja ja luoda niissä Tietojen alakohdan 5.1.2 (3) kaltaisia tietoja ilman mitään rajoituksia.

Foodiella on oikeus hyödyntää Tietojasi Ohjelmiston, Palvelun, muiden tuotteidensa, muiden palveluidensa tekniseksi ja kaupalliseksi kehittämiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi.

Foodie saattaa aika ajoin tarkkailla ja tarkastaa mitä tahansa tietoja, joita on lähetty tai vastaanotettu Palvelussa. Foodie pidättää oikeuden muokata, poistaa tai estää minkä tahansa lähettämisen tai vastaanottamisen koskien tietoja, jota Foodie pitää epäasiallisena tai tämän Sopimuksen tai lain vastaisena.

Jos Sinä et hyväksy tätä Sopimusta ja tämän kohdan 5 ehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää Ohjelmistoa, Palveluja tai Kolmansien Osapuolien Tietoja. Jos Sinä kieltäydyt antamasta Tietojasi tai peruutat jonkin suostumuksesi taikka jos Sinä et anna Foodielle Palvelun tarvitsemia Dokumentaatiossa kuvattuja tietoja, Foodien ei ole mahdollista tarjota Sinulle Palvelua, Ohjelmistoa eikä Kolmansien Osapuolein Tietoja osin tai kokonaisuudessaan. Suostumuksen peruuttamisesta voit ilmoittaa Foodielle sähköpostilla tai kirjeitse

5.2 Alaikäiset

Jos Sinä et ole täyttänyt 18 vuotta, et voi solmia tätä Sopimusta etkä voi käyttää tätä Palvelua tai Ohjelmistoa.

5.3 Kolmannet henkilöt

Jos Sinä annat Palvelussa mitä tahansa tietoja (kuten esimerkiksi henkilötietoja) kolmannesta henkilöstä, Sinun on varmistuttava siitä, että Sinulla on tämän kolmannen henkilön nimenomainen suostumus tällaiseen toimintaan. Sinä saat lähettää Palvelussa mitä tahansa viestejä vain sellaisille henkilöille, jotka olet Palvelussa valinnut ystäviksesi ja jotka ovat antaneet suostumuksensa Sinulle ja Foodielle vastaanottaa sähköistä suoramarkkinointia.

5.4 Sinun luomasi sisältö Palveluun

Jos Sinä luot Palveluun sisältöä ja toimitat sen Foodielle tai saatat sen käytettäväksi Palvelussa annat samalla Foodielle rajoittamattoman, ikuisen, siirtokelpoisen, ei-yksinoikeudellisen, edelleenlisensointikelpoisen oikeuden kaikkialla maailmassa käyttää, muokata, julkaista, jaella sekä edelleenlisensioida tällaisia sisältöjä ja liittää tällaisia sisältöjä Palveluun ja Ohjelmistoon ilman, että Foodie tarvitsee siihen Sinun erillisen suostumuksen ja että Foodie suorittaa siitä Sinulle mitään korvausta.

5.5 Tietojesi säilyttäminen

Foodie säilyttää Tietojasi tietokannoissaan Foodien Yksityisyydensuoja politiikan mukaisesti. Tämä aikajakso voi jatkua yli sen ajan, jonka Sinä olet sopimussuhteessa Foodien kanssa, mutta se on vain niin pitkä kuin on välttämätöntä, jotta Foodiella on riittävät tiedot vastata Sopimusta koskeviin kysymyksiin, vaatimuksiin tai väitteisiin.

5.6 Internetin käyttö

On tärkeää huomata, että Palvelua käyttäessäsi Sinä tiedostat ja hyväksyt, että mitkä tahansa tiedot, jotka on lähetetty Internetin välityksellä, eivät välttämättä ole turvassa. Foodie ei ota vastuuta mistään menetyksestä koskien Tietojasi tai muita tietoja, jotka Sinä lähetät Foodielle Internetin välityksellä. Foodie pyrkii turvaamaan Tietojesi salassapidon esimerkiksi käyttämällä tehokasta salakirjoitusta Palvelussa käsiteltävän kaiken tiedon salaamiseksi ulkopuolisten pääsyltä.

5.7 Sähköpostin käyttö

Foodie saattaa lähettää Sinulle sähköpostia salaamattomana tekstimuodossa, koska Foodie on tietoinen siitä, että useimmat henkilöt eivät voi helposti käsitellä salattua sähköpostia. Tällaisen viestinnän turvallisuutta heikentää se että väärin reititettynä tai siepattuna matkalla suojaamaton sähköposti voidaan lukea helpommin kuin suojattu sähköposti.

5.8 Linkit kolmansien osapuolien sivustoille ja palveluihin

Mukavuutesi vuoksi Palvelu tarjoaa linkkejä muiden tahojen hallinnoimille ja omistamille Internet-sivustoille tai muihin vastaaviin kohteisiin. Kun Sinä klikkaat jotain näistä linkeistä, Sinä poistut Palvelusta ja siirryt toiselle sivustolle. Foodie ei ole vastuussa sellaisen kolmansien osapuolein Internet-sivujen turvallisuudesta eikä sisällöistä.

Jos kolmannet osapuolet esimerkiksi ilmoittavat Palvelussa olevassa mainoksessaan tuotteistaan tai palveluistaan, Sinun tulee olla yhteydessä suoraan tällaiseen kolmanteen osapuoleen, jos haluat kysyä tällaisista kolmansien osapuolten tuotteista tai palveluista.

Viittaus Palvelussa mihin tahansa tuotteeseen, palveluun, menetelmään, kauppanimeen, tavaramerkkiin tai Kolmansien Osapuolten Tietoihin ei tarkoita Foodien antamaa suositusta tai minkään takuun taikka vakuutuksen antamista tällaisista kohteista. Tällaiset kohteet ja linkit kolmansien osapuolien Internet-sivuille on tarkoitettu vain helpottamaan Internetin selailuasi.

6. NIMENOMAISESTI KIELLETYT SISÄLLÖT PALVELUSSA

Jollei tässä Sopimuksessa määrätä toisin tai jollei erityinen sovellettava laki vaadi Foodieta sallimaan seuraavia toimia, näitä seuraavia toimia ei saa tehdä:

– Käyttää mitään robottia tai muuta automaattista laitetta tai manuaalista menetelmää tarkkailemaan Palvelun tai Ohjelman sisältöä tai käyttöä;

– Käyttää Palvelua tai Ohjelmistoa muutoin kuin tekemään Dokumenttien tarkoittamia sallittuja toimia;

– Käyttää Palvelua tai Ohjelmistoa väärien, vilpillisten tai keinottelun luonteisien toimien tekemiseksi;

– Laittaa parhaan Sinun tietosi mukaan vääriä tietoja Palveluun;

– Laittaa tai lähettää Palvelussa tai Ohjelmistossa mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, häpäisevää, epäsiveellistä, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornograafista tai uskonnollisia käsityksiä loukkaavaa materiaalia tai mitään materiaalia, joka voisi synnyttää tai rohkaista käytöstä, jota pidettäisiin rikollisena tekona, joka johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muutoin rikkoa jotain lakia; taikka muuhun tarkoitukseen, joka on laitonta tai kielletty tässä Sopimuksessa;

– Käyttää Palvelua tai Ohjelmistoa millään tavalla, joka Foodien kohtuullisen käsityksen mukaan vaikuttaa kielteisesti Palvelun tai Ohjelmiston toimintaan tai Foodien käyttämiin muihin tietojärjestelmiin tai -verkkoihin taikka muihin Palvelun tai Ohjelmiston käyttäjiin;

– Ladata tai lähettää Palveluun tai käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai menetelmää, joka sisältää viruksia, troijalaisia, matoja tai muita tietokoneohjelmia, jotka voivat vahingoittaa tai häiritä Palvelun tai Ohjelmiston normaalia toimintaa tai kuormittaa Foodien tietojärjestelmiä tai muuta järjestelmää, tai tehdä mitään toimenpidettä, joka aiheuttaa kohtuuttoman kuorman Foodien tietojärjestelmille taikka joka loukkaa kolmannen oikeuksia;

– Käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai menetelmää, joka naamioi Palveluun lähetyn tiedon alkuperän.

7. PALVELUSSA OLEVIEN TIETOJEN OIKEELLISUUS

Palvelussa olevia tietoja päivitetään säännöllisesti. Foodie saattaa vaihtaa, päivittää tai poistaa mitä tahansa tietoja Palvelusta ilman etukäteistä ilmoitusta. Foodie ei takaa, että Palvelu on toiminnassa jatkuvasti, että Palvelu on virheetön tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista, jollei pakottava laki toisin määrää.

Foodie ei ole vastuussa mistään virheistä, laiminlyönneistä tai harhaanjohtavista tiedoista ja Foodie kieltää maksimaalisiin lain sallimiin rajoihin asti kaikki oletetut vakuutukset, jotka liittyvät tällaiseen tietoon.

Ellei pakottavassa laissa toisin todeta, missään tapauksessa Foodie ei ole vastuussa mistään vaatimuksesta, vahingosta, tappiosta, vaateesta tai mistään suorasta, epäsuorasta vahingosta taikka taloudellisesta menetyksestä sisältäen mutta ei rajoittuen voiton tai saavutetun hyödyn menetykseen, joka aiheutuu Palvelussa tai Ohjelmistossa esitetystä tiedosta tai Palvelusta tai millään tavoin liittyy tällä Palvelussa esitettyyn tietoon tai palveluun.

Palvelu sisältää Kolmansien Osapuolten Tietoja. Tällaiset Kolmansien Osapuolten Tiedot eivät ole Foodien valvonnassa ja Sinä tiedostat ja hyväksyt sen ettei Foodie ole vastuussa niiden sisällöstä, käytöstä, tai niiden käytön seurauksista tai päivityksistä taikka mistään kolmansien osapuolten palveluista, jollei pakottava laki toisin määrää.

8. OIKEUDET OHJELMISTOON, PALVELUIHIN, DOKUMENTAATIOON JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TIETOIHIN

8.1 Yleistä

Kaikki oikeudet, mukaan lukien Immateriaalioikeudet, Ohjelmistoon, Dokumentaatioon, Palveluun ja Kolmansien Osapuolten Tietoihin sekä kaikki näiden muutetut ja edelleen muokatut kappaleet ja versiot sekä jatkokehityksen tuotteet sekä kaikkiin näihin liittyvät Immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Foodielle ja Foodien lisenssinantajille.

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä Sopimuksessa seuraavaa: kaikki patentit (mukaan lukien patenttihakemukset), keksinnöt (ovatpa ne patentoimiskelpoisia tai eivät), liikesalaisuudet, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, lisenssit, kaaviot, logot, domain-nimet, pakkaukset, tekniikat, tietotaito, menetelmät, prosessit, tekijänoikeudet, mallioikeudet (ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät), mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen kehittämisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita, sekä kaikki muut aineettomat oikeudet minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa.

Omistusoikeudet koskien Palveluun, Ohjelmistoon sekä Kolmansien Osapuolten Tietoihin ja niihin liittyviin Immateriaalioikeuksiin ovat Foodiella ja Foodien lisenssinantajilla kohdan 11 rajoitukset huomioiden.

Foodien nimi, logo ja kaikki niihin liittyvät tuote- ja palvelunimet, mallit ja tunnukset ovat Foodien merkkejä. Kaikki muut nimet, logot ja kaikki niihin liittyvät tuote- ja palvelunimet, mallit ja tunnukset Palvelussa ja Ohjelmistossa ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

8.2 Kielletyt toimenpiteet Immateriaalioikeuksien suhteen

Jollei tässä Sopimuksessa tai Dokumentaatiossa ole nimenomaisesti toisin todettu, Sinä et saa muokata, kopioida, lähettää, luovuttaa, laittaa näytteille kaupallisessa tarkoituksessa, esittää, julkaista, lisensioida tai luoda edelleen kehitettyjä versioita mistään tiedosta tai ohjelmasta, jotka esitetään Palvelussa tai Ohjelmistossa. Milloin kopioiminen tai lähettäminen on nimenomaisesti sallittu pakottavan lain vuoksi, et saa vaihtaa tai poistaa mitään tekijän tunnistamiseen liittyvää merkkiä tai tekijänoikeusmerkintää.

9. VASTUU IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSISTA

Siinä määrin kuin pakottava laki sallii, Sinä olet velvollinen vastaamaan Foodielle, jos loukkaat Immateriaalioikeuksia sisällöissä, joita toimitat Foodielle. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä koskee Sinun itse luomiasi sisältöjä ja kaikkia muitakin sisältöjä, joita toimitat Foodielle. Sinun tulee korvata Foodielle kaikki vahingot, kustannukset ja muut kulut vastuista, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, ja vahingot omaisuudelle ja omaisuuden väheneminen sekä Foodielle aiheutunut maineen heikentyminen, jotka aiheutuvat mistä tahansa vaatimuksista, kanteista tai oikeudenkäynneistä liittyen Sinun Foodielle toimittamasi minkä tahansa sisällön tai aineiston käyttöön tämän Sopimuksen nojalla Foodien toimesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä ei koske Tietojasi.

10. VASTUUNRAJOITUS

Sinä tiedostat ja hyväksyt sen, että Palvelu, Ohjelmisto ja Kolmansien Osapuolten Tiedot toimitetaan sellaisena kuin ne ovat, eivätkä Ohjelmisto tai Palvelu sovellu mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Sinä tiedostat ja hyväksyt, että Ohjelmisto ja Palvelu sisältävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja tietoja, joita voidaan käyttää yhdessä Palvelun kanssa ja joista Foodie ei ole miltään osin vastuussa. Foodie ei vakuuta eikä anna mitään takuuta näihin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin ja tietoihin. Sinä nimenomaisesti otat kaiken vastuun kaiken kolmannen osapuolen ohjelmiston, siihen liittyvän tiedon ja palvelujen (mukaan lukien mutta ei rajoittuen Kolmansien Osapuolten Tiedot) sekä niihin liittyvän dokumentaation osalta.

FOODIE JA/TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE MISSÄÄN VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI MUUTOIN MISTÄÄN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA TAIKKA MENETETYSTÄ TIEDOSTA, JOHTUIVATPA NE PALVELUN JA/TAI OHJELMISTON EI-SAATAVILLA OLOSTA, KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUISTA TAI TIEDOISTA TAIKKA MUUSTA SYYSTÄ, VAIKKA FOODIELLE OLISI KERROTTU TÄLLAISEN VAHINGON OLEMASSAOLON MAHDOLLISUUDESTA.

TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS PÄTEE KAIKISSA TILANTEISSA JA KAIKKIA ESITETTYJÄ VÄITTEITÄ, VAATIMUKSIA JA KANTEITA VASTAAN MUKAAN LUKIEN SOPIMUSRIKKOMUS.

Nämä vastuunrajoitukset eivät koske tilanteita, joissa Foodie on toiminut tahallaan tai törkeän huolimattomasti.

11. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

  Tämä Sopimus on voimassa kunnes se irtisanotaan. Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla toiselle Osapuolelle.

Sinä tiedostat ja hyväksyt sen, että Foodie voi lopettaa Palvelun tai Ohjelmiston tuottamisen tai tarjoamisen milloin tahansa Foodien niin yksipuolisesti päättäessä.

Sinun irtisanoessasi tämän Sopimuksen Sinun on tuhottava Ohjelmisto ja Dokumentaatio ja varmuuskopio Ohjelmistosta.

Foodie voi purkaa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli Sinä rikot tämän Sopimuksen ehtoa.

Tämän Sopimuksen päättyessä, millä perusteella tahansa, tämän Sopimuksen kohta 10 jää voimaan. Tämän lisäksi Foodie tulee tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttämään täysin anonyyminä Tietojasi tilastollisiin tarkoituksiin kuuden (6) kuukauden ajan, minkä jälkeen Foodie lopettaa kaiken käsittelyn Tietoihisi liittyen ja tuhoaa Tietosi luotettavalla tavalla.

12. SOVELTUVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (pois lukien YK:n kauppalaki ja sovellettavan lain valintaa koskevat säännökset). Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi Osapuolten välisillä neuvotteluilla, Sinä voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

13. MUUT EHDOT

13.1 Ei luopumista sopimusehtoon vetoamisesta

Osapuolen laiminlyönti vaatia tämän Sopimuksen mukaisen ehdon täyttämistä ei vaikuta hänen oikeuteensa vaatia ehdon täyttämistä, eikä Osapuolen luopuminen oikeuksista myöhemmin tapahtuvan saman ehdon rikkomisen osalta tai muiden tämän Sopimuksen ehtojen rikkomisen osalta.

13.2 Sopimuksen siirtäminen

Tämä Sopimus on Sinulle henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää osaksikaan kenellekään kolmannelle osapuolelle. Foodie saa siirtää tämän Sopimuksen tai sen osan kolmannelle osapuolle ilmoittamalla siitä Sinulle viikko etukäteen.

13.3 Koko sopimus

Tämä Sopimus, Sinun sähköisesti antamasi suostumukset ja Dokumentaatio muodostavat kaiken sen, mistä Osapuolten välillä on sovittu, ja kumoavat ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat sopimukset Osapuolten välillä ja on tarkoitettu lopulliseksi ilmaisuksi heidän välisestä sopimuksestaan. Tätä Sopimusasiakirjaa sovelletaan ensisijaisesti, jos muut asiakirjat ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa.

13.4 Ylivoimainen este

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle, lukuun ottamatta maksuvelvollisuutta, tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä, jos täyttämättä jättäminen johtuu sellaisesta tapahtumasta tai olosuhteista, joihin Osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja Sopijapuoli ilmoittaa asiasta viipymättä ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet velvoitteen täyttämiseksi. Tällaisella ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan muun muassa Internet-liikenteessä tai muussa tietoliikenteessä olevia häiriöitä tai katkoksia, jotka eivät johdu Osapuolista.

13.5 Sopimusehdon pätemättömyys

Jos jokin tämän Sopimuksen ehdoista todettaisiin lainvastaiseksi, ehtoa muutetaan ja tulkitaan siten, että se mahdollisimman hyvin vastaa alkuperäisen ehdon tarkoitusta niin pitkälle, kuin laki sallii. Tämän Sopimuksen muut ehdot pysyvät tällöin voimassa.

13.6 Yhteyspiste

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain tarkoittama yhteyspiste on:

Digital Foodie Oy

Hämeentie 19

00500 Helsinki

sähköposti: info@foodie.fi

13.7 Valvova viranomainen

Foodien toimintaa valvoo muun muassa Kuluttajavirasto, jonka Sinä tavoitat esimerkiksi seuraavasti:

Kuluttajavirasto

Haapaniemenkatu 4 A 7, 7. krs.

PL 5

00531 Helsinki

puhelin: 09 77261