Kauppasopimusta koskevat erimielisyydet

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttaja voi hakea ratkaisua verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitaan myös ODR-foorumin kautta, http://ec.europa.eu/odr . Asian käsittelyssä käytettävä sähköpostiosoite Foodie.fi:tä koskevissa tilanteissa on s-kuluttajaneuvonta@sok.fi

ODR-foorum on Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi, jonne on koottu yhteen kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet. Foorumin nimi juontuu verkkovälitteistä riidanratkaisua tarkoittavista sanoista online dispute resolution (ODR platform). Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä. ODR-foorum on perustettu ensisijaisesti toisessa EU-maassa sijaitsevan verkkokaupan kanssa syntyvien riitatilanteiden ratkaisemista varten.

Suomalaisen kuluttajan kannattaa edelleen ensisijaisesti ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi, jos suomalaisen verkkokaupan kanssa on syntynyt riitatilanne, josta myyjä ja kuluttaja eivät pääse keskenään sovintoon.